Radiografija toraksa i abdomena

Radiografija toraksa i abdomena

Ključne oblasti

 • Mučite se da saznate da li je taj beli deo na plućima zaista patologija?
 • Brinete da biste mogli da propustite crevnu opstrukciju usled stranog tela?
 • Niste sigurni koje su radiografske indikacije za hiruršku intervenciju!

Šta vam omogućava ovaj kurs?

 • Razvijanje efikasne i praktične tehnike za čitanje radiografskih snimaka pasa i mačaka
 • Praktičan rad u grupama koristeći veliki broj radiografskih slučajeva uz klinički pristup

Tokom ovog kursa ćete poboljšati svoje znanje iz radiografije pasa i mačaka, kreirati sopstvenu tehniku čitanja radiografskih snimaka i izoštriti svoje kliničke veštine.
Rad u malim grupama će vam omogućiti da uvežbate svoju tehniku čitanja i da podelite svoja iskustva sa kolegama.
Nadamo se da ćete na kraju ovog kursa razviti sistematični pristup proceni snimaka, steći iskustvo u dijagnostikovanju zastupljenijih, ali i ređih radiografskih abnormalnosti i razviti logičan pristup tumačenju radiografske studije.

DAN 1 – Radiologija toraksa

 • PREDAVANJE : Generalni principi I tehnički aspekti radiologije toraksa
 • PRAKTIČNI : Radiološko pozicioniranje I podešavanja ekspozicije
 • PREDAVANJE : Tumačenje bolesti pluća
 • RADIONICA: Čitanje snimaka
 • PREDAVANJE: Radiološko tumačenje kardioloških bolesti
 • PREDAVANJE: Pleura, medijastinum, dijafragma i zid toraksa
 • RADIONICA: Čitanje snimaka

DAN 2 – Radiologija abdomena

 • PREDAVANJE: Generalni principi I tehnički aspekti radiologije abdomena
 • PRAKTIČNI: Radiološko pozicioniranje I podešavanja ekspozicije
 • PREDAVANJE: Koje se korisne kliničke informacije mogu dobiti na snimcima abdomena?
  Otkrivanje abdominalnih masa, tečnosti i slobodnog gasa.
  Znaci gastrointestinalne opstrukcije.
  Znaci bolesti urinarnog trakta.
 • RADIONICA: Čitanje snimaka
 • PREDAVANJE: Gastrointestinalne i genitourinarne kontrasne studije.
  Kada, zašto I kako bi to trebali da radite?
 • RADIONICA: Čitanje snimaka
Radiography of Hip and Elbow dysplasia

Radiography of Hip and Elbow dysplasia

This course is approved by GRSK and will cover the following subjects:

 • Introduction to hip dysplasia and elbow dysplasia.
 • Possibilities to reduce dysplasia: how can breeding influence the prevalence of HD and ED.
 • Radiographic technique – practical on how to take a proper radiographs for the assessment of the hip and elbow dysplasia. Quality evaluation of the radiographs for the HD and ED.
 • Explanation of different scoring systems.
 • Film reading session – scoring of the HD ED radiographs.

DAY1

Time Title
09.00 – 09.15 Welcome and Introduction
09.15 – 10.30 Introduction to hip dysplasia and elbow dysplasia
Possibilities to reduce dysplasia
How can breeding influence the prevalence of HD and ED
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 How to take a proper radiograph for the HD assessment
12.00 – 13.00 How to take a proper radiograph for the ED assessment
13.15 – 14.30 Lunch break
14.30 – 16.30 Radiographic technique – practical
16.30 – 17.00 Coffee break
17.00 – 18.30 Film reading session on radiographic film quality
DAY2

Time Title
09.00 – 10.30 HD scoring systems / protocols
Radiographic findings and evaluation of HD
Scoring criteria and grading of HD
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.30 HD film reading individual work and group work
12.30 – 13.30 F.C.I. – Kennel Clubs, Breed Clubs – HD ED control
13.30 – 14.30 Lunch break
14.30 – 16.00 ED scoring system / protocol
Radiographic findings and evaluation of ED
Scoring criteria and grading of ED
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 18.00 ED film reading individual work and group work
18.00 – 18.30 Closing remarks
Radiography of Hip and Elbow dysplasia

Radiography of Hip and Elbow dysplasia

This course is approved by GRSK and will cover the following subjects:

 • Introduction to hip dysplasia and elbow dysplasia.
 • Possibilities to reduce dysplasia: how can breeding influence the prevalence of HD and ED.
 • Radiographic technique – practical on how to take a proper radiographs for the assessment of the hip and elbow dysplasia. Quality evaluation of the radiographs for the HD and ED.
 • Explanation of different scoring systems.
 • Film reading session – scoring of the HD ED radiographs.
DAY1

Time Title
09.00 – 09.15 Welcome and Introduction
09.15 – 10.30 Introduction to hip dysplasia and elbow dysplasia
Possibilities to reduce dysplasia
How can breeding influence the prevalence of HD and ED
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 How to take a proper radiograph for the HD assessment
12.00 – 13.00 How to take a proper radiograph for the ED assessment
13.15 – 14.30 Lunch break
14.30 – 16.30 Radiographic technique – practical
16.30 – 17.00 Coffee break
17.00 – 18.30 Film reading session on radiographic film quality
DAY2

Time Title
09.00 – 10.30 HD scoring systems / protocols
Radiographic findings and evaluation of HD
Scoring criteria and grading of HD
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.30 HD film reading individual work and group work
12.30 – 13.30 F.C.I. – Kennel Clubs, Breed Clubs – HD ED control
13.30 – 14.30 Lunch break
14.30 – 16.00 ED scoring system / protocol
Radiographic findings and evaluation of ED
Scoring criteria and grading of ED
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 18.00 ED film reading individual work and group work
18.00 – 18.30 Closing remarks
Radiography of Hip and Elbow dysplasia

Radiography of Hip and Elbow dysplasia

This course is approved by GRSK and will cover the following subjects:

 • Introduction to hip dysplasia and elbow dysplasia.
 • Possibilities to reduce dysplasia: how can breeding influence the prevalence of HD and ED.
 • Radiographic technique – practical on how to take a proper radiographs for the assessment of the hip and elbow dysplasia. Quality evaluation of the radiographs for the HD and ED.
 • Explanation of different scoring systems.
 • Film reading session – scoring of the HD ED radiographs.

DAY1

Time Title
09.00 – 09.15 Welcome and Introduction
09.15 – 10.30 Introduction to hip dysplasia and elbow dysplasia
Possibilities to reduce dysplasia
How can breeding influence the prevalence of HD and ED
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 How to take a proper radiograph for the HD assessment
12.00 – 13.00 How to take a proper radiograph for the ED assessment
13.15 – 14.30 Lunch break
14.30 – 16.30 Radiographic technique – practical
16.30 – 17.00 Coffee break
17.00 – 18.30 Film reading session on radiographic film quality

DAY2

Time Title
09.00 – 10.30 HD scoring systems / protocols
Radiographic findings and evaluation of HD
Scoring criteria and grading of HD
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.30 HD film reading individual work and group work
12.30 – 13.30 F.C.I. – Kennel Clubs, Breed Clubs – HD ED control
13.30 – 14.30 Lunch break
14.30 – 16.00 ED scoring system / protocol
Radiographic findings and evaluation of ED
Scoring criteria and grading of ED
16.00 – 16.30 Coffee break
16.30 – 18.00 ED film reading individual work and group work
18.00 – 18.30 Closing remarks