Radiografija toraksa i abdomena

Start Date

February 10, 2024

End Date

February 11, 2024

Start time

09:00

End time

17:30

Price

EUR 25,000.00 RSD

Speaker

Denis Novak

No. of participants

TBA

Categories

2024, Radiography

Event information

Ključne oblasti

 • Mučite se da saznate da li je taj beli deo na plućima zaista patologija?
 • Brinete da biste mogli da propustite crevnu opstrukciju usled stranog tela?
 • Niste sigurni koje su radiografske indikacije za hiruršku intervenciju!

Šta vam omogućava ovaj kurs?

 • Razvijanje efikasne i praktične tehnike za čitanje radiografskih snimaka pasa i mačaka
 • Praktičan rad u grupama koristeći veliki broj radiografskih slučajeva uz klinički pristup

Tokom ovog kursa ćete poboljšati svoje znanje iz radiografije pasa i mačaka, kreirati sopstvenu tehniku čitanja radiografskih snimaka i izoštriti svoje kliničke veštine.
Rad u malim grupama će vam omogućiti da uvežbate svoju tehniku čitanja i da podelite svoja iskustva sa kolegama.
Nadamo se da ćete na kraju ovog kursa razviti sistematični pristup proceni snimaka, steći iskustvo u dijagnostikovanju zastupljenijih, ali i ređih radiografskih abnormalnosti i razviti logičan pristup tumačenju radiografske studije.

DAN 1 – Radiologija toraksa

 • PREDAVANJE : Generalni principi I tehnički aspekti radiologije toraksa
 • PRAKTIČNI : Radiološko pozicioniranje I podešavanja ekspozicije
 • PREDAVANJE : Tumačenje bolesti pluća
 • RADIONICA: Čitanje snimaka
 • PREDAVANJE: Radiološko tumačenje kardioloških bolesti
 • PREDAVANJE: Pleura, medijastinum, dijafragma i zid toraksa
 • RADIONICA: Čitanje snimaka

DAN 2 – Radiologija abdomena

 • PREDAVANJE: Generalni principi I tehnički aspekti radiologije abdomena
 • PRAKTIČNI: Radiološko pozicioniranje I podešavanja ekspozicije
 • PREDAVANJE: Koje se korisne kliničke informacije mogu dobiti na snimcima abdomena?
  Otkrivanje abdominalnih masa, tečnosti i slobodnog gasa.
  Znaci gastrointestinalne opstrukcije.
  Znaci bolesti urinarnog trakta.
 • RADIONICA: Čitanje snimaka
 • PREDAVANJE: Gastrointestinalne i genitourinarne kontrasne studije.
  Kada, zašto I kako bi to trebali da radite?
 • RADIONICA: Čitanje snimaka

Event Organizer & Venue

Organizer Name

OKEAN - Veterinary Training System

Email Address

Venue Address

Bavaništanski put 343, Pančevo, 26000, Serbia

Register

By submitting this form, you give us permission to contact you by email regarding your inquiry and to notify you about OKEAN upcoming events.