Ultrazvuk 2

Ultrazvuk 2

Dvodnevni kurs ultrazvučne dijagnostike koji za cilj ima savladavanje tehnike pregleda nadbubrežnih žlezda, pankreasa, pluća, štitaste žlezde, većih krvnih sudova i važnijih limfnih čvorova. Na kursu će se obraditi i teme brzog pregleda abdomena i grudnog koša (AFAST i TFAST) kao i ultrazvučno vođena punkcija.
Prvi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:30 Uvod Teorijski
09:30 – 10:30 Tehnika pregleda abdominalnih organa Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 12:00 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Teorijski
12:00 – 13:30 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 17:00 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Praktično
Drugi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:30 Nadbubrežne žlezde Teorijski
09:30 – 10:30 Nadbubrežne žlezde Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:45 Štitasta žlezda, pluća, AFAST, TFAST Teorijski
11:45 – 13:30 Štitasta žlezda, pluća, AFAST, TFAST Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Pregled kompletnog abdomena Praktično
16:00 – 16:30 Ultrazvučno vođena punkcija Teorijski
16:30 – 17:00 Ultrazvučno vođena punkcija Praktično
Ultrazvuk 2

Ultrazvuk 1

Dvodnevni kurs ultrazvučne dijagnostike abdominalnih organa koji za cilj ima upoznavanje polaznika sa mogućnostima ultrazvučne dijagnostike, savladavanje tehnike pregleda jetre, žučne kese, slezine, bubrega, mokraćne bešike, muškog i ženskog reproduktivnog trakta, digestivnog trakta, desnog režnja pankreasa kao i upoznavanje sa najčešćim ultrazvučno vidljivim patologijama.
Prvi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 10:00 Uvod i osnove Teorijski
10:00 – 10:30 Upoznavanje sa aparatom Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:45 Jetra, žučna kesa, slezina Teorijski
11:45 – 13:30 Jetra, žučna kesa, slezina Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 15:15 Bubrezi, mokraćna bešika Teorijski
15:15 – 16:30 Bubrezi, mokraćna bešika Praktično
16:30 – 17:00 Pitanja
Drugi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:45 Želudac, creva, pankreas Teorijski
09:45 – 10:30 Želudac, creva, pankreas Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:30 Ženski i muški reproduktivni trakt Teorijski
11:30 – 13:30 Ženski i muški reproduktivni trakt Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Praktičan rad Praktično
16:00 – 16:30 Pisanje izveštaja Teorijski
16:30 – 17:00 Pitanja
Ultrazvuk 2

Ultrazvuk 2

Dvodnevni kurs ultrazvučne dijagnostike koji za cilj ima savladavanje tehnike pregleda nadbubrežnih žlezda, pankreasa, pluća, štitaste žlezde, većih krvnih sudova i važnijih limfnih čvorova. Na kursu će se obraditi i teme brzog pregleda abdomena i grudnog koša (AFAST i TFAST) kao i ultrazvučno vođena punkcija.
Prvi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:30 Uvod Teorijski
09:30 – 10:30 Tehnika pregleda abdominalnih organa Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 12:00 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Teorijski
12:00 – 13:30 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 17:00 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Praktično
Drugi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:30 Nadbubrežne žlezde Teorijski
09:30 – 10:30 Nadbubrežne žlezde Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:45 Štitasta žlezda, pluća, AFAST, TFAST Teorijski
11:45 – 13:30 Štitasta žlezda, pluća, AFAST, TFAST Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Pregled kompletnog abdomena Praktično
16:00 – 16:30 Ultrazvučno vođena punkcija Teorijski
16:30 – 17:00 Ultrazvučno vođena punkcija Praktično
Ultrazvuk 2

Ultrazvuk 1

Dvodnevni kurs ultrazvučne dijagnostike abdominalnih organa koji za cilj ima upoznavanje polaznika sa mogućnostima ultrazvučne dijagnostike, savladavanje tehnike pregleda jetre, žučne kese, slezine, bubrega, mokraćne bešike, muškog i ženskog reproduktivnog trakta, digestivnog trakta, desnog režnja pankreasa kao i upoznavanje sa najčešćim ultrazvučno vidljivim patologijama.
Prvi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 10:00 Uvod i osnove Teorijski
10:00 – 10:30 Upoznavanje sa aparatom Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:45 Jetra, žučna kesa, slezina Teorijski
11:45 – 13:30 Jetra, žučna kesa, slezina Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 15:15 Bubrezi, mokraćna bešika Teorijski
15:15 – 16:30 Bubrezi, mokraćna bešika Praktično
16:30 – 17:00 Pitanja
Drugi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:45 Želudac, creva, pankreas Teorijski
09:45 – 10:30 Želudac, creva, pankreas Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:30 Ženski i muški reproduktivni trakt Teorijski
11:30 – 13:30 Ženski i muški reproduktivni trakt Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Praktičan rad Praktično
16:00 – 16:30 Pisanje izveštaja Teorijski
16:30 – 17:00 Pitanja
Ultrazvuk 2

Ultrazvuk 2

Dvodnevni kurs ultrazvučne dijagnostike koji za cilj ima savladavanje tehnike pregleda nadbubrežnih žlezda, pankreasa, pluća, štitaste žlezde, većih krvnih sudova i važnijih limfnih čvorova. Na kursu će se obraditi i teme brzog pregleda abdomena i grudnog koša (AFAST i TFAST) kao i ultrazvučno vođena punkcija.
Prvi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:30 Uvod Teorijski
09:30 – 10:30 Tehnika pregleda abdominalnih organa Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 12:00 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Teorijski
12:00 – 13:30 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 17:00 Pankreas, krvni sudovi i važniji limfni čvorovi Praktično
Drugi dan

Vreme Naslov Format
09:00 – 09:30 Nadbubrežne žlezde Teorijski
09:30 – 10:30 Nadbubrežne žlezde Praktično
10:30 – 11:00 Pauza za kafu
11:00 – 11:45 Štitasta žlezda, pluća, AFAST, TFAST Teorijski
11:45 – 13:30 Štitasta žlezda, pluća, AFAST, TFAST Praktično
13:30 – 14:30 Pauza za ručak
14:30 – 16:00 Pregled kompletnog abdomena Praktično
16:00 – 16:30 Ultrazvučno vođena punkcija Teorijski
16:30 – 17:00 Ultrazvučno vođena punkcija Praktično